Kreativna reciklaža sa jajačkim mališanima

U okviru projekta "Muzejske priče" EU Info Centar u saradnji sa Centrom za obrazovanje i druženje u ponedjeljak 12.jula/srpnja 2021.godine u okrugu Muzeja II Zasijedanja AVNOJ-a održao je radionicu Kreativne…