Međunarodni sektor Centra za obrazovanje i druženja

Centar za obrazovanje i druženje Jajce (COD Jajce) je organizacija koja već dugi niz godina spaja mlade Bosne i Hercegovine i zemalja EU.

Međunarodni sektor Centra za obrazovanje i druženje je karakterističan po tome što djeluje na nacionalnom nivou te pruža priliku svim mladim ljudima iz BiH da se priključe radu organizacije.

Putem raznih međunarodnih projekata u saradnji sa organizacijama širom Europe mladi iz BiH imaju priliku obaviti dugoročnu volontersku službu putem koje stiču neprocjenljiva iskustva (novi jezik, projektni menadžment, zaštita životne okoline, rad sa djecom i sl.).

Također, kada je u pitanju međunarodni volonterski angažman, „COD“ obavlja i ulogu domaćina nudeći međunarodnim volonterima mogućnost da se okušaju kao lideri ili asistenti u bogatoj ponudi programa koji se redovno odvijaju u našoj organizaciji.  

Tokom proteklih godina rada stekli smo mnogobrojne partnere iz raznih dijelova Evrope s kojima smo uspješno implementirali preko stotinu projekata. Te saradnje su rezultirale da ime naše organizacije bude prepoznato na mnogim međunarodnim adresama.  

Naš najvjerniji partner i prijatelj već dugi niz godina je njemačka organizacija „FriedensKreis Halle“ s kojima smo implementirali mnoge različite projekte. Zajedno smo dio njemačkog volonterskog programa pod nazivom „WeltWearts“ od 2009. godine. Putem ovog programa uspješno smo udomaćili 10 mladih njemačkih volontera i već zadnje 4 godine šaljemo uspješno volontere iz BiH na jednogodišnji volonterski servis u Njemačku.  

Europski Volonterski Servis – EVS (poznat i pod aktuelnim nazivom European Solidarity Corps) je najpoznatiji dio programa Evropske komisije za Evropu (bivši program „Mladi u akciji“ i trenutni Erasmus+). Kao licencirana organizacija ovog programa dobili smo priliku da godinama šaljemo naše volontere u razne države Europe, isto tako i primimo volontere iz mnogih evropskih država. Tokom postojanja međunarodnog sektora primili smo i poslali preko 50 mladih volontera iz mnogih evropskih zemalja (BIH, Njemačka, Nizozemska, Litvanija, Poljska, Italija, Francuska, Slovenija, Španjolska, Portugal).

Kroz Erasmus+ program dobili smo priliku i da implementiramo mnoge međunarodne susrete koji su najčešće prva stepenica ka učešću na ostalim dugoročnim projektima.
U toku 2017. i 2018. godine međunarodni sektor je realizovao sa svojim partnerima  6 velikih međunarodnih susreta koji su okupili 12 država EU i preko 150 učesnika.

Uz ovaj program uspješno smo u 2017. godini realizovali  i njemačko-bosanske susrete mladih koje je podržala njemačka fondacija „Errinerung, Verantwortung und Zukunft“ (skraćeno „EVZ“).

Najveća motivacija za rad međunarodnog sektora jeste  pružanje prilike mladim ljudima da kroz boravak i putovanja u druge zemlje izgrade svoj identitet, razvijaju nove vještine i znanja te se okušaju radeći na različitim društvenim projektima širom Europe.