Visit Jajce

Projekat Centra za obrazovanje i druženje  “Visit Jajce” ima namjenu pružiti podršku društvenom razvoju mladih ljudi Jajca kao i poboljšanju njihovih radnih vještina i sposobnosti. Obzirom da je Jajce u Bosni i Hercegovini ali i široj regiji poznat po svojoj bogatoj kulturno-historijskoj baštini i prirodnim ljepotama, broj turista je svake godine sve veći. Promociji grada zasigurno je doprinijela i kandidatura Jajca za upis na UNESCO svjetsku listu kulturne baštine (2006. – 2009.).

Turistički projekat COD-a ima za cilj ublažiti negativni trend iseljavanja lokalnog stanovništva općine Jajce omogućavajući mladim ljudima da kroz projekat dobiju priliku za poslovni angažman u turističkom sektoru uz tendenciju učenja i profesionalnog usavršavanja.

U svrhu realizacije projekta „Visit Jajce“, COD Jajce postavio je slijedeće ciljeve:

  • unaprijeđenje znanja i vještina mladih ljudi u Jajcu;
  • poboljšanje životnih i društvenih uvjeta mladih općine;
  • poboljšan stepen zaposlenosti mladih osoba do 30 godina;
  • poboljšanje turističkih kapaciteta Jajca.  

Ciljna grupa projekta su mlade osobe do 30 godina starosti koje želi biti uključeno u davanje turističkih usluga.

U okviru projekta organizujemo nekoliko različitih vrsta aktivnosti:

  • trening/obuku za turističke vodiče (vodiči za kulturno-povijesnu baštinu Jajca);
  • kursevi stranih jezika za turističke vodiče;
  • formiranje turističke info-tačke (koordinacija i promocija lokalnih turističkih usluga);
  • trening/obuka za izradu suvenira (podučavanje lokalnih osoba kako da izrade suvenire i marketing njihovih proizvoda);
  • dizajniranje i izrada turističkog promotivnog materijala Jajca;
  • formiranje lokalne receptivne turističke ponude i njena promocija.

Posjetite našu web stranicu: http://www.visitjajce.com