seminari i konferencije

Tokom godine Centar za obrazovanje i druženje više puta organizuje razne seminare i konferencije na kojima mladima imaju priliku steći znanja o određenim temama kroz predavanja, te aktivno učestvovati u tematskim diskusijama i radionicama kroz koje dobiju nove, korisne vještine.

Neke od tema koje smo obradili prošle godine su: aktivizam mladih u lokalnoj zajednici, tolerancija i diskriminacija i sl.

Najvažniji seminari koje COD već dugi niz godina organizuje su pripremni i završni seminar za volontere Balkana u WeltWearts programu gdje ih na pripremnom seminaru učimo tehničkim i vještinama za što kvalitetnije učešće u programu prije početka projekta, dok ih na završnom seminaru pripremamo za ponovno vraćanje u svoju lokalnu sredinu gdje razvijamo ideje o njihovom daljem aktivnom učestvovanju u društvu, aktivizmu i volonterskom radu.