Tekući žiro račun – UniCredit Bank: 3383602241378698

Devizni račun – IBAN broj računa: BA393383604841379017

SWIFT: UNCRBA 22