You are currently viewing Kreativna reciklaža sa jajačkim mališanima

Kreativna reciklaža sa jajačkim mališanima

U okviru projekta “Muzejske priče” EU Info Centar u saradnji sa Centrom za obrazovanje i druženje u ponedjeljak 12.jula/srpnja 2021.godine u okrugu Muzeja II Zasijedanja AVNOJ-a održao je radionicu Kreativne reciklaže. Ovoj šarenolikoj i veseloj radionici prisustvovali su jajački mališani koji su s kretivnim moderatorima od plastičnog otpada stvarali divne kolaže i mozaike.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je ukazati mladim naraštajima o važnosti reciklaže, naročito plastičnog otpada te mogućnosti njene ponovne upotrebe, a u sve u cilju zaštite prirode i očuvanja okoliša, čistih rijeka i obala.

Pored vrijednog rada i stvaralaštva novih umjetnosti, mali umjetnici imali su priliku odmoriti se uz igru i prehrambene paketiće.