Lokalni omladinski aktivizam (LOA)

Lokalni omladinski aktivizam poseban je sektor Centra za obrazovanje i druženje Jajce koje okuplja kreativne mlade ljude, koji svoje zamisli o aktivizmu i radu s mladima i djecom mogu sprovesti u djelo. Iskustvo koje stiču u Centru za obrazovanje i druženje željne pozitivnog radnog iskustva, aktivnog i korisno provedenog vremena koje će im koristiti u svrhu izgrađivanja vlastite ličnosti i budućeg profesionalnog opredjeljenja.

LOA je idealna za mlade ljude koji svoje slobodno vrijeme žele korisno provesti radeći za druge, ali i sebe, nalazeći se u poznatim, ali i potpuno novim situacijama.

Volontiranje u LOA omogućuje mladima:

-da urade nešto dobro, pokažu koliko znaju i mogu;

-da upoznaju nove i drugačije ljude;

-da steknu nova znanja i vještine;

-da steknu nove prijatelje.

Svi volonteri COD-a imaju volonterske iskaznice u kojima je upisan volonterski rad. Sve detaljnije informacije o LOA možete naći prostorijama Centra za obrazovanje i druženje – Jajce.