Biznis centar Jajce

”Biznis centar Jajce” projekat je ”Centra za obrazovanje i druženje – Jajce” nastao 2016. godine koji, u saradnji sa Općinom Jajce, mladim ljudima nudi edukaciju i usavršavanje poslovnih ideja i vještina te pruža pomoć pri osnivanju malog biznisa.

Aktivnosti koje provodi Biznis centar su:

  • Informisanje mladih ljudi sa područja Općine Jajce i cijelog Srednjobosanskog kantona o otvorenim radnim mjestima;
  • Informisanje mladih ljudi sa područja Općine Jajce o aktuelnim biznis edukacijama koje se organiziraju kako u Biznis centru tako i na području Srednjobosanskog kantona;
  • Informisanje vlasnika preduzeća o aktuelnim grantovima koji mogu unaprijediti njihovo poslovanje i pomoći pri zapošljavanju mladih ljudi sa područja Općine Jajce;
  • Savjetovanje i pomoć pri pisanju CV (biografije/životopisa), kao i Motivacionog pisma;
  • Osnaživanje praktične nastave u srednjim školama (opremanje kabineta, stvaranje modela za praktičnu nastavu u lokalnim kompanijama).

 

U okviru projekta tokom 2017. i 2018. godine, Centar za obrazovanje i druženje uradio je dokument Socijalnu kartu mladih općine Jajce uz značajnu analizu angažovanog stručnjaka za demografiju. Ovim dokumentom su predstavljene informacije od krucijalnog značaja kada je u pitanju porast, odnosno opadanje broja mladih u Jajcu, razlozi sve češćeg napuštanja Bosne i Hercegovine te posljedice do kojih ovakav trend dovodi.

Dokument ove vrste po našim saznanjima je bio prvi urađeni u cijeloj Bosni i Hercegovini, a to je uradio Centar za obrazovanje i druženje – Jajce za svoj grad.