aktivnost-1
aktivnost-1 - copy
aktivnost-1 - copy - copy
previous arrow
next arrow

Biografija COD –(t)ko smo mi?

“Centar za Obrazovanje i Druženje” (skraćeno “COD”) je nevladina, multietnička lokalna organizacija iz srednjobosanskog grada Jajca.

Osnovna misija organizacije je promovisanje, podrška i rad lokalnog stanovništva sa posebnim osvrtom na mlade općine Jajce. Naše Udruženje ima jako dobru razvijenu strukturu (menadžment Udruženja – 5 saradnika/koordinatora projekata, 8 spoljnih saradnika/ca, potpuno opremljenu radnu kancelariju i programske prostorije), te uspostavljeno radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 10 do 16 h. Time se ubrajamo u jednu od najaktivnijih i najorganizovanijih organizacija u Jajcu i regiji srednje Bosna.

Naš rad i rezultati rada naše organizacije su poznati kod naših partnera širom BiH. Naša organizacija ima već duži niz godina uspješno uspostavljenu saradnju sa organizacijama širom Evrope (Gimnazija Ramibuhl Zuruch – Švicarska, I-PEICC Montpellier – Francuska, PINA Kopar – Slovenija, Friedenskreis Halle, Bildungsnetzwerk Magdeburg – Njemačka).

Naše programe i projekte su do sada podržavale mnoge institucije i međunarodni programi: Heinrich Boll ured Sarajevo, OSCE Misija u BiH, Erasmus + program, Njemačko Ministarstvo Privrede i Saradnje (BMZ), Federalno Ministarstvo Kulture i Sporta, Federalno Ministarstvo Okoliša i Turizma, Kantonalno Ministarstvo Privrede SBK, Općina Jajce.

Svojim radom i multi etničkim timom pokazujemo da različitosti u našem društvu su prednost, a ne slabost.

„COD“ Jajce je do sada organizirao i realizovao velike projekte korisne za društvenu zajednicu:

– medijski projekat Jajce Press (www.jajcepress.com) (2015. – 2019.)
– “Omladinski turistički projekat „Visit Jajce“ ( www.visitjajce.com ) / 2015-danas
– Poslovni projekat podrške (samo) zapošljavanju mladih „Biznis Centar“ /2016. – danas
– Međunarodne projekte (volonterski servisi u inostranstvu i u BIH te susreti mladih)
– neformalne edukativne programe za mlade (radionice, seminari i konferencije)

– Humanitarne akcije
– Ekološke projekte

– javne manifestacije (doček Nove godine na otvorenom, Dan Evrope, ljetnji festival muzike)

"Centar za Obrazovanje i Druženje" je do sada organizovao i nudi:

  • kurseve (kompjuterski, gitara, jezični),
  • klubove (kompjuterski, internet, stolnoteniski, brakedance, debata),
  • sekcije (nogometna, košarkaška, odbojkaška, plesna, muzička, fotografska, likovna, novinarska),
  • radionice (dječja, novinarska, kompjuterska, muzička),
  • stručna edukacija (seminari, radionice, radni kampovi, sastanci),
  • posebne programe (manifestacija na malom jezeru, koncerti ozbiljne i zabavne muzike, pozorišne predstave, izleti, roštiljade, turniri, akcije čišćenja okoline, okrugli stolovi),
  • projekte (lokalni časopis Senzor, omladinski turizam Jajce, međunarodni susreti mladih i volonterski servisi).