Ritmički ples / Zumba

Plesna sekcija kao program u COD-u postoji još od njegovog osnivanja. Ovaj program je idealna ponuda za djevojčice i djevojke Jajca. U našem programu učimo i vježbamo tzv. „street dance“, usklađujemo ritmične pokrete više osoba, razvijamo osjećaj koordiniranja tijela kod djece i omogućujemo socijalizaciju djevojčica i dječaka unutar jedne grupe vršnjaka.

U sklopu plesne sekcije, ovisno o broju polaznika,  organiziramo i više podgrupa prilagođenih starosnoj dobi.

Program je predviđen za polaznike i polaznice između 5 i 16 godina starosne dobi.  Svojim koreografijama plesna grupa uveliko doprinosi kvaliteti zabavnih programa u sklopu održavanja manifestacija i događaja u gradu. Moderator/ica je mlada osoba koja je i sama bila članica juniorskih grupa našeg programa. Plesna sekcija se održava dva puta sedmično i traje po jedan sat.

Želite postati članica plesne grupe, kontaktirajte nas!