You are currently viewing Javna prezentacija rezultata projektnog istraživanja “(De)populacija mladih općine Jajce 2022”

Javna prezentacija rezultata projektnog istraživanja “(De)populacija mladih općine Jajce 2022”

Zabrinuti za depopulaciju svoga grada iz koga svakim danom odlazi sve veći broj mladih, starijih, pa i cijele porodice Centar za obrazovanje i druženje implementirao je projekat (De)poplacija mladih općine Jajce 2022″.

Projekat je nastavak ranije rađenog istraživanja (2017/2018) kada smo izradili “Socijalnu kartu mladih općine Jajce“. Vođeni zabrinjavajućim rezultatima do kojih je došao bh demograf prof.Mirza Emirhafizović, odlučili smo se da revidiramo tadašnje rezultate i uporedimo ih sa novim podacima na kojima je je i ovoga puta radio prof.Emirhafizović.

Ovom prilikom pozivamo vas da prisustvujete našoj prezentaciji koja će se održati sutra 14.jula/srpnja 2022.godine u 12 sati u foajeu Doma Kulture.

Naš projekat podržan je od strane Heinrich Boll Stiftung fondacije sa sjedištem u Sarajevu.

Dobrodošli!