You are currently viewing Za 2019.godinu COD pripremio odlična četiri omladiska susreta za mlade

Za 2019.godinu COD pripremio odlična četiri omladiska susreta za mlade

Centar za obrazovanje i druženje s ponosom može istaći na početku 2019. godine da će tokom godine realizirati četiri omladinska susreta na kojima će mladi Jajca ali i sa prostora cijele Bosne i Hercegovine imati priliku posjetiti gradove u Njemačkoj (Magdeburg, Nürnberg), Austriji (Klagenfurt) i uživati u Jajcu zajedno sa mladima iz Njemačke. Pored upoznavanja stranih gradova mladi će imati priliku upoznati nove prijatelje, steći nova znanja, vještine, izgraditi samopouzdanje, poboljšati znanje njemačkog jezika, razmijeniti iskustva, steći Youthpass – certifikat priznat od strane EU koji svjedoči učešću u projektima a donosi dodatne benefite pri nastavku školovanja i zapošljavanju.

Međunarodni susret mladih „Drugačiji od ostalih“ u Magdeburgu, Njemačka 

Nekoliko proteklih godina Centar za obrazovanje i druženje učestvuje na međunarodnim susretima u gradu Magdeburgu koji realizuje zajedno u suradnji sa dugodošnjim partnerima „Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH“. Ove godine sureti će se održati u periodu od 25.4. do 5.5.2019. godine. 
Pored naših partnera Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH , na susretima će učestvovati i organizacije iz Francuske, Poljske i Grčke. 
Ukupno 40 mladih osoba dobit će priliku da zajedno provedu 10 dana kroz zanimljive i kreativne radionice na temu klišeji i stereotipi, te da razmijenu mišljena i iskustva o ovoj tematici kao i tome na koji način i sami utiču na njihove lokalne zajednice po tom pitanju. 
Učesnici će kroz radionice također imati priliku da se okušaju u fotografiranju kao i kreativnim prezentacijama. 
Projekat je dio Erasmus+ programa.

Međunarodni susret mladih „COEXIST 2.0“ u Klagenfurtu, Austrija

Međunarodni susret mladih je prvi projekat CODa Jajce koji realizuje sa svojim partnerima „Iniciativ Angola“ u Austriji. 
Kroz ovaj projekat 40 mladih iz Austrije, Srbije i BiH bavit će se temama inter-religijskog dijaloga mladih u njihovim država ali i u Europi kao i ostatku svijeta. Glavni ciljevi projekta su prepoznavanje interkulturalnosti između mladih, razmjena iskustava i znanja, nova saznanja o drugim religijama i kulturama, promocija različitosti kao i vrijednosti na kojima je osnovan Erasmus + program. 
Međunarodni susret će trajati od 28.4. do 5.5 2019. godine u Klagenfurtu, Austrija. 
Projekat je dio Erasmus+ programa.

Posjeta partnerima „Evangelistička Mladež Nurnberg“


Tokom proteklog ljeta 2018. godine, u posjeti su nam bili naši dugogodišnji prijatelji i partneri iz organizacije „Evangelistička Mladež Nürnberga“ sa kojima smo proveli 7 aktivnih i zanimljivih dana u Jajcu, a nakon čega smo dobili poziv na uzvratnu posjetu.
Ove godine, mladi Jajca zajedno sa COD timom uzvratit će posjetu, te provesti 7 dana u prelijepom gradu Nürnbergu.

Tokom augusta ove godine, zajedno sa mladima ovoga grada imat ćemo mogućnost raditi razne tematske i kreativne radionice te upoznati Nürnberg zajedno sa svim njegovim znamenitostima i ljepotama.

Međunarodni susret mladih „Drugačiji zajedno“

EVZ (Errinerung Verantworkung Zukunft Stiftung) fondacija je koja nam svake godine nudi mogućnost apliciranja projekata. 
Ove godine realizirat ćemo projekat „Drugačiji zajedno“ koji za cilj ima povezati mlade BiH i Njemačke u okviru kojeg će 20 mladih ove dvije države imati priliku družiti se 7 dana u Jajcu i prisustvovati radionicama na temu diskrimacije, tolerancije, međusobnog prihvatanja kao i podržavanja različitosti među njima.

Glavna tema ove godine je „Slavimo različitosti“ koja nam je dala ideju da projekat realizujemo kroz razne plesne, medijske, foto i video radionice. Zajedno sa našim partnerima Friednskreis Halleprojekat ćemo realizirati od 08.07. – 15.07. 2019 godine.

Uskoro više informacija o načinima i vremenu apliciranja na projekte.