You are currently viewing Volontiraj u Puli!

Volontiraj u Puli!

Ukoliko imaš između 18 i 30 godina i želju za kreativnim te društveno podržavajućim radom u zajednici, a ujedno si u potrazi za zanimljiovnim volonterski servisom zastani malo, ovo je prava prilika za tebe!

Savez udruga Rojca je raspisao natječaj za 6 novih kandidata koji će boraviti 215 dana u Puli, Hrvatskoj, a angažman će početi u narednih mjesec dana.

Projekt ESS-a izabranim volonterima osigurava:

– refundirane troškove puta

– plaćeno stanovanje nedaleko od DC Rojca

– mjesečnu hranarinu u iznosu od 180 Eura

– dnevni džeparac od 6 Eura na dan

– plaćeni javni prijevoz

– zdravstveno osiguranje

– potporu koordinatora i mentora

#Poželjno je poznavanje enngleskog jezika radi lakše komunikacije sa ostalim volonnterima.

Ukoliko želite aplicirati, pišite na mail: surojc@gmail.com

Više informacija možete naći na : www.rojcnet.pula.org