You are currently viewing U četvrtak prva javna tribina na temu demokratskih promjena putem građana čiji učesnik je i Samir Beharić

U četvrtak prva javna tribina na temu demokratskih promjena putem građana čiji učesnik je i Samir Beharić

U okviru Engaged democracy initiative procesa, pokrenutog u septembru prošle godine, 15.aprilaod 14 do 15 sati održat će se prva javna tribina i ujedno i javno predstavljanje inicijative ,,Lighting up the Western Balkans: Why democratic change will come only through citizens” u vidu Zoom live stream-a.

Na javnoj tribini će, osim predstavnika EDI tima, govoriti Iva Marković (Pravo na vodu, Srbija), Samir Beharić (Centar za obrazovanje i druženje Jajce, Bosna i Hercegovina) i Gresa Hasa (Shota, Albanija). Na tribini će se govoriti o tome zašto je demokratski angažman odozdo neophodan za priželjkivane promjene na Zapadnom Balkanu, o izazovima i mogućnostima za regionalnu saradnju, uključujući ulogu žena i pokreta ženske solidarnosti u regionu.

Događaj ćete moći da pratite i preko live stream-a na facebook stranici Evropskog fonda za Balkan: https://www.facebook.com/BalkanFund