You are currently viewing Rad na omladinskom aktivizmu u COD-u

Rad na omladinskom aktivizmu u COD-u

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta mladih” jučer je u prostorijama COD-a održana radionica na temu “Omladinski aktivizam”. Voditelj radionice bio je Nestor Ruiz, inženjer produkt dizajna i student socijalnog rada, koji više od 20 godina radi u nevladinom sektoru.

Mladi su imali priliku kroz zanimljiv I interaktivan način saznati više o omladinskom aktivizmu , njegovom značaju  I  načinu direktnog uticaja na lični razvoj kao i razvoj svoga grada i zajednice. Biti aktivan znači biti dio projekta koji omogućavaju upoznavanje novih ljudi, putovanja, sticanje novih znanja (o održivom razvoju, ljudskim pravima, ravnopravnosti spolova I slično), vještina (komuniciranja, marketinga, debatovanja, menadžmenta I mnogih drugih sposobnosti od krucijalnog značaja za formiranje zdrave ličnosti I aktivnog člana društva.

Mladi će kroz projekat “Jačanje kapaciteta mladih”, a koji realizujemo u suradnji sa HeinrichBöllStiftung fondacijom i narednih 5 mjeseci učestvovati na različitim radionicama i seminarima koje će im pomoći da još više razviju svoje vještine te djeluju pozitivno na promjene svoje lokalne sredine.