You are currently viewing Prijavite se/Mirovni aktivizam mladih: “Budućnost koju želimo”

Prijavite se/Mirovni aktivizam mladih: “Budućnost koju želimo”

Program mirovnog aktivizma mladih Budućnost koju želimo je regionalni projekt forum ZFD (Forum Ziviler Friedensdienst)

Cilj ovog projekta je educiranje i osposobljavanje budućih mladih mirovnih aktivista uz jačanje građanskog identiteta i društvene odgovornost koristeći nove alate, vještine i znanje stečeno kroz interkulturalnu razmjenu, kreativno učenje i dijalog.

Aktivnosti planiranog programa: (za razdoblje: juli- decembar 2019.)

  1. Međusobno upoznavanje – Team-building radionice i aktivnosti
  2. Osigurati obuku i praktična znanja o temama
  3. Podržati lokalne aktivnosti i vidljive rezultate u izgradnji mira
  4. 4 dana Regionalne razmjene mladih: sastanak i razmjena s mirovnim aktivistima iz BiH

Kako se prijaviti?

  1. Ako ste iz općina Gorni Vakuf-Uskoplje, Prozor – Rama, Jajce ili Mrkonjić Grad;
  2. Ako imate između 15 i 20 godina i govorite engleski jezik;
  3. Ako želite postati odgovoran i djelotvoran mirovni aktivista, obrazovan u nenasilnom ponašanju transformacija sukoba i konstruktivnom bavljenju prošlošću…
  4. Ako ste zainteresirani za učenje i razmjenu sa svojim vršnjacima sa Zapadnog Balkana;
  5. Ako vjerujete u budućnost BiH i želite napraviti razliku u vašoj zajednici borbom protiv podjela, predrasuda i diskriminacije zajedno sa svojim vršnjacima iz susjedne zemlje

Onda ste baš Vi oni koji će se pridružiti našem programu “Budućnost koju želimo”

Za više informacija javite se na mail : parente@forumzfd.de

Projekat će se realizirati na raznim lokacijama BiH i možda regiona.

Prijaviti se možete na linku