You are currently viewing Prijavite se i budite dio projekta Mirovni kamp i karavan

Prijavite se i budite dio projekta Mirovni kamp i karavan

Centar za izgradnju mira iz Sanskog Mosta organizira projekat Mirovni kamp i Mirovni karavan na koji se mogu prijaviti mlade osobe od 18 do 30 godina sa teritorija 10 općina Bosne i Hercegovine obuhvaćenih STaR projektom : Velika Kladuša, Jajce, Banja Luka, Olovo, Sokolac, Sarajevo, Stolac, Mostar, Doboj i Bijeljina.  

Centar za izgradnju mira se već 15 godina bavi jačanjem međureligijskog dijaloga, izgradnjom mira i mirovnim dijalogom, edukacijom vjerskih lidera i mnogim drugim aktivnostima sa mirovnim predznakom.

Ovim putem vas pozivaju da se prijavite na ovaj program ili da proslijedite prijavu osobi za koju smatrate da je zainteresovana i ukoliko ispunjava gore navedene kriterije.

Prijaviti se možete do 15.juna 2019.godine tako što ćete popunjenu prijavu poslati na sljedeću email adresu : selma.mezetovic@unvocim.net

Foto/PRONI Centar za omladinski razvoj