You are currently viewing Poziv za učesnike na projekat „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH“

Poziv za učesnike na projekat „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH“

Centar za obrazovanje i druženje Jajce, uz podršku Fondacije Heinrich Böll, poziva mlade ljude iz Srednjobosanskog kantona (SBK) da se prijave na četveromjesečni program usavršavanja pod nazivom “Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH”.

Cilj programa je stvaranje sinergije omladinskih aktivista i članova omladinskih ogranaka političkih partija u cilju kreiranja novih politika zasnovanih na prijedlozima društvenoaktivnih mladih ljudi.

Program podrazumijeva tri komponente:

1.            Jednodnevni seminar o omladinskom liderstvu, političkoj participaciji i jačanju međuetničke saradnje među mladima (online, kraj juna)

2.            Trodnevni seminar u Jajcu na temu osnaživanja mladih i žena, političkom aktivizmu, te osnovama pisanja policy papera (hotel u Jajcu, kraj jula)

3.            Zajednička izrada policy papera (online, od sredine jula do sredine augusta).

Planirano je da učesnici do kraja programa napišu zajednički policy paper, dokument koji će služiti kao svojevrstan set prijedloga i preporuka o rješavanju gorućih društvenih problema iz omladinske perspektive. Policy paper će biti upućen donosiocima odluka na općinskom i kantonalnom nivou u SBK.

Učesnice i učesnike će tokom cjelokupnog programa mentorisati iskusni treneri i trenerice sa dugogodišnjem iskustvom rada u nevladinom sektoru, jačanju kapaciteta vladinih ustanova i pisanja policy dokumenata.

Preduslov za učešće u seminaru u Jajcu je prisustvo na jednodnevnom online seminaru. Učesnicima i učesnicama koje budu prisustvovale tokom svetri komponente programa će biti uručen certifikat o završenom programu stručnog usavršavanja.

Organizator preuzima sve troškove transporta, smještaja i ishrane tokom seminara u Jajcu. Za jednodnevni online seminar i zajedničku izradu policy papera bit će korištene online platforme ZOOM i Google Classroom.

Ako imate između 18 i 30 godina, prijavljeno prebivalište u nekoj od općina u SBK, te ste aktivni u nevladinom sektoru ili ste član/članica omladinskog ogranka političke partije, ohrabrujemo vas da se prijavite putem ovog linka.