You are currently viewing Poziv za učešće na programu u sklopu internacionalnog teatarskog festivala MESS 2019

Poziv za učešće na programu u sklopu internacionalnog teatarskog festivala MESS 2019

U sklopu internacionalnog festivala MESS, Inicijativa mladih za ljudska pravau Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) organizuje radionicu „Kitchen Table“ u periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2019. godine sa tematskim fokusom na teatar i stvaranje kritičnog razmišljana kroz umjetnost. Pozivamo sve mlade da se prijave i razviju svoje sklonosti prema teatru, umjetnosti i kulturi, ali i povjerenju, razumijevanju i odgovornosti.

Radionice tokom MESS-a će trajati ukupno četiri dana; tri prva dana učesnici će imati priliku da prisustvuju predstavama, da sudjeluju u radionicama, te da razgovaraju sa režiserima i glumcima iz predstava koje su gledali, a četvrti dan učesnici održavaju javni okrugli stol gdje će dati svoje osvrte na pogledane predstave.

Nakon radionice na MESS-u, tj. 3. oktobra, Inicijativa organizuje niz aktivnosti u Sarajevu sa posebnim fokusom na funkciju kulture u poslijeratnom društvu, odnosno kako umjetnost i kultura mogu doprinijeti društvenom razvoju, koheziji i transformaciji, te suočavanju s prošlošću i pomirenju u Bosni i Hercegovini.

Organizatori pokrivaju troškove puta, smještaja i hrane.

Ovogodišnji program na MESS-u se realizira u sklopu projekta “Društvena transformacija i pomirenje – StaRBiH”. Projekat StarBiH je podržan od USAID Bosnia and Herzegovina kojeg implementira Karuna Center for Peacebuilding u saradnji sa Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, PRONI Center for Youth Development, CIM – Centar za izgradnju mira, i Mali Koraci – Small Steps.

Uslovi i način prijave učesnika/ca sa područja Bosne i Hercegovine:

  1. Svi zainteresovani mogu popuniti prijavni obrazac na ovom LINKU.
  2. Očekuje se da učesnici prisustvuju svim aktivnostima, tj. da su u Sarajevu od 29. septembra do 3. oktobra.
  3. Dobrodošli su svi mladi ljudi koji će u vrijeme održavanja programa imati između 15 i 30 godina.
  4. Ohrabruje se učešće oba spola, kao i ravnomjerna i ravnopravna zastupljenost učesnika i učesnica iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, što će i biti jedan od kriterija izbora učesnika/ca.
  5. Posebno se ohrabruje učešće mladih ljudi iz sljedećih gradova: Doboj, Bijeljina, Velika Kladuša, Banja Luka, Sarajevo, Olovo, Jajce, Mostar i Sokolac. Napominjemo da će mladi iz ovih gradova imati prednost tokom selekcije učesnika/ca.
  6. Prijave se najkasnije mogu popuniti do 21. septembra 2019. godine. Samo učesnici koji su odabrani za učešće će biti kontaktirani putem e-maila.

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem e-maila na ajla.borozan@yihr.org.