You are currently viewing Održana prezentacija rezultata istraživanja “(De)populacija mladih Jajca 2022

Održana prezentacija rezultata istraživanja “(De)populacija mladih Jajca 2022

U faojeu Doma kulture u četvrtak 14.jula/srpnja ’22., Centar za obrazovanje i druženje održao je prezentaciju rezultata istraživanja na temu “(De)populacija mladih Jajca 2022”. Govoreći o ovoj aktuelnoj temi čijoj problematici svjedočimo svakim danom ovom prilikom iznijete su analize prikupljenih podataka na kojima je radio demograf prof. Mirza Emirhafizović i svoj stručni osvrt na problematiku dao mag.Samir Beharić koji se bavi temom “odliva mozgova” i njegovog uticaja na budućnost BiH.

Ovom prilikom iznijete su činjenice da se općina Jajce kao i sve druge općine na području srednjobosanskog kantona, suočava s problemom depopulacije uzrokovan prevagom negativnih nad pozitivnim komponentama ukupnog kretanja stanovništva.

U razgovoru sa mladima Jajca dobili smo razne informacije razloga napuštanja grada i portage za novim perspektivanja van granica BiH među kojima su bili nemogućnost zaposlenja u struci, visina prihoda koja nije dovoljna za odvajanje od roditeljskog doma i osnivanje porodice, nestabilna politička situacija I nesigurnost zbog tenzija vladajućih stranaka i često spominjanje rata i cjepanja Bosne I Hercegovine, samo su neki od razloga odlaska mladih.

U razgovoru s prisutnima među kojima su bili i načelnik općine Jajce Edin Hozan iznijete su činjenice da je Općina Jajce već uradila niz koraka prema mladima Jajca u vidu stipendiranja, subvencioniranja prvog stambenog zbrinjavanja, pokretanja ureda za odnose sa dijasporom, podrška mladim startapima I sl. ipak na novim i kvalitetnijim mjerama koje će omogućiti bolju klimu života i osnivanja porodica treba još raditi ukoliko želimo prevenirati još veću brojku odlaska mladih porodica.

Dokument analize demografske slike općine Jajce trenutno je na dopunama prijedloga anketiranih I prisutnih učesnika prezentacije i uskoro ćete ga imati priliku pročitati na našoj stranici.

Podršku implementiranja projekta dala je Njemačka organizacija Heinrich Boll Stiftung – ured u Sarajevu.

Ukoliko i Vi imate komentar na temu možete nam pisati na mail admin@codjajce.com