You are currently viewing Održan trodnevni seminar projekta „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH“

Održan trodnevni seminar projekta „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH“

U periodu od 13. do 15. augusta/kolovoza 2021. održan je drugi dio projekta „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH“ kojeg implementira Centar za obrazovanje i druženje uz podršku Heinrich Boll fondacije.

Riječ je o trodnevnom seminaru kojem su prisustvovali aktivisti političkih stranaka, mladi aktivisti te nekoliko članova Općinskog vijeća Jajca, a gdje su kroz radionice stekli vještine pisanja “policy paper-a” koji se koristi kao alat u zagovaračkim procesima.

Cilj programa je stvaranje sinergije omladinskih aktivista i članova omladinskih ogranaka političkih partija u cilju kreiranja novih politika zasnovanih na prijedlozima društvenoaktivnih mladih ljudi.

Radionice je moderirao i vodio Randall Puljek Shank, doktor političkih nauka, aktivista u brojnim oblastima, predsjednik udruženja Bosansko-američkog prijateljstva.

Projekat okuplja mlade aktiviste i političare u dobi od 18 do 30 godina kako bi izradili prijedlog politike sa svojim jedinstvenim politikama, stavovima i u ime svih čija prava ugrožavaju stari političari koji brane i zastupaju samo vlastite interese.

Ovo je još jedan u nizu projekata kojeg COD implementira  sa Heinrich Boll fondacijom, a koji traje u periodu od 01.06. do 30.09.2021.godine.