You are currently viewing Obavi jednogodišnji volonterski servis u njemačkom gradu Halle

Obavi jednogodišnji volonterski servis u njemačkom gradu Halle

Već duži niz godina Centar za obrazovanje i druženje Jajce pruža priliku mladima iz cijele BiH da se pridruže organizaciji i budu međunarodni volonteri u WeltWearts Programu
Naši prvi dugogodišnji partneri Friedenskreis Halle e.V. iz Hallea su koordinirajuća i hosting organizacija u Njemačkoj volonterima iz BiH.

Volonterski servis u gradu Halle koji traje 12 mjeseci i počinje sredinom septembra, predstavlja mirovni i edukativni servis kojim se želi mladima pružiti prilika da kroz razne sfere volonterskog servisa steknu iskustva, znanja i vještine te postanu aktivni u razvoju mira, edukaciji mladih i aktivni građani svojih zajednica.

Aktivnosti koje vas očekuju :
*praktični rad na jednom ili dva mjesta (30 sati u sedmici)

*participacija na seminarima (25 dana)

*aktivnosti vezane za volonterski servis ( 8 sati sedmično), aktivna participacija pratećeg programa, implementacija svoga projekta, zanimanje i / ili angažovanje u temama i aktivnostima lokalnog stanovništva

*aktivno učenje njemačkog jezika 

Rok za prijavu : 28.2.2019

Generalni profil volontera:

 • Weltwaerts: 18-23 godina ( izuzetci su mogući, ako postoji razlog), EVS: 18-30 godina
 • Minimalno diploma srednje škole
 • Poznavanje engleskog jezika i želja učenja njemačkog
 • Otvorenost i komunikativonost
 • Specifičan osobni profil (interesi ili sposobnosti) za minimalno jedno mjesto sa kojim sarađujemo (pogledaj listu saradnika)

Organizacije u kojima možete obaviti volonterski servis :

Molimo da obratite pažnju, spisak je od prošlog perioda, promjene su moguće.

 • • Kinder und Jugendhaus e.V. and Bürgerhaus AlternativE (otvreni rad mladih sa djecom 10-18 godina)
 • • Clare Zetkin e.V. (dom za djecu 6-18 godina)
 • • Friedenskreis Halle e.V. (edukativni rad i rad u kancelariji)
 • • Kita St. Ulrich, Kita Marktspatzen, KindElternZentrum Lieskau (saradnik za djecu 1-6 godina)
 • • Hort of the protestant school Heide-Nord ( briga nakon škole za djecu 6-10 godina)
 • • Lebenstraum Halle e.V. (rad sa osobama s invaliditetom)
 • • Kulturwerkstatt Grüne Villa e.V. (socialno kulturni Centar)
 • • Anlaufstelle S.C.H.I.R.M. (centar za mlade osobe 18-30 godina)


Za informacije o prijavi javite se na mail : codjajce.international@gmail.com