You are currently viewing Međunarodni susret mladih u Magdeburgu nezaboravno je iskustvo koje bismo rado ponovili

Međunarodni susret mladih u Magdeburgu nezaboravno je iskustvo koje bismo rado ponovili

Međunarodni susret mladih „Drugačiji od ostalih“ koji je održan u Magdeburgu u Njemačkoj od 25.aprila do 5.maja 2019.godine uspješno je realizovan. Projekat je okupio pet zemalja sa pet partnerskih organizacija BiH (Centar za obrazovanje i druženje), Njemačka ( Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH), Francuska (PARCOURS LE MONDE), Poljska (Fundacja FAVEO ), Grčka (KANE, Social Youth Development NGO).


Projekat je imao za cilj imao okupiti mlade u dobi od 16 do 23 godine iz pet različitih zemalja u Europi kako bi kroz interaktivne, teorijske i praktične radionice (foto – video)  razmišljali o temama klišeja i stereotipa, te razbili predrasude koje su nam raznim sredstvima informisanja neutemeljeno usađena.

Na Međunarodnom susretu Bosnu i Hercegovinu predstavljala je ekipa COD Jajca koju su činili: Hana Varenikić, Selma Kušljugić, Omer Muminović, Ajdin Karić, Amina Agić, Neira Karajić i Sandro Tunjić, te liderica grupe Mirna Kušljugić.  

– U toku proteklih deset dana koliko je trajao program, boravili smo u Vili u Magdeburgu i učestvovali u mnogobrojnim radionicama koje su nas poticale na kreativnost, razgovor o temama u vezi jednakosti, stereotipima, te kao zaključak dovele do određene promjene našeg pogleda na ista pitanja. Radionice su bile bazirane na timskom radu, organizovane dijelom od učesnika samih, jer je svaki nacionalni tim bio zadužen da jedan dan osmisli svoju radionicu, dok su ostale bile organizovane od organizatora. Veliki dio radionica se bazirao na snimanju videa i slika o pojedinim stereotipima, kako bi pokazali koliko su oni istiniti ili ne. Pored radionica, dobili smo priliku da igramo i nekoliko igara koje su imale za cilj da potiču timski rad i približe učesnike jedne drugima.

Večeri su bile rezervisane za interkulturalno predstavljanje svakog nacionalnog tima i njihovih država, tako da smo dobili priliku i da se dobro upoznamo sa drugim kulturama i njihovim običajima. Pored radionica i igra u toku deset dana imali smo organizovana dva izleta, u Magdeburg i Berlin, gdje smo dobili priliku da razgledamo određeni dio njemačke kulture i bolje upoznamo ova dva divna grada. U slobodno vrijeme učesnici su provodili svo vrijeme sa drugim kulturama i u toku od deset dana postali jako bliski, što je na poslijetku dovelo i do realizacije cilja projekta, da prevladamo stereotipe i uvidimo koliko smo isti.“ – rekla je tim liderica bosanke grupe Mirna Kušljugić.Učesnici o projektu:  

Sandro: „ Nezaboravno iskustvo koje bih prvom prilikom ponovio“
Ajdin: „Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam imao priliku prisustvovati na ovom međunarodnom susretu mladih i upoznati nove ljude, kulture, steknem nova prijateljstva i naučim nešto novo i korisno. Vrlo rado bih ga opet ponovio.“


Omer: „Jako korisno, zanimljivo i zabavno iskustvo, mnogo novih prijatelja, poznanstava i novih informacija. Prelijepo iskustvo, veoma rado bih ga ponovio i opet u istom ili sličnom projektu učestvovao.“

Hana:  Zadovoljstvo mi je bilo učestvovati na ovom međunarodnom susretu. Nezaboravno iskustvo, nova poznanstva, nove kulture i još mnogo toga korisnog i zanimljivog. Vrlo rado bih opet učestvovala.

Amina: Definitivno najljepse iskustvo koje sam doživjela, program je bio veoma koristan i zabavan, upoznala sam ljude koje nikada neću zaboraviti. Voljela bih učestvovati u još projekata ovog tipa.

Selma : Jedno od najljepših iskustava u mom životu koje bih bez razmišljanja ponovila još mnogo puta.