You are currently viewing Katolička župa u Beču “Pfarre Hildegard Burjan” je u potrazi za volonterom!

Katolička župa u Beču “Pfarre Hildegard Burjan” je u potrazi za volonterom!

Pfarre Hildegard Burjan je katolička župa smještena u Beču, glavnom gradu Austrije. Svoj rad bazirali su, s jedne strane na rad sa djecom I mladima, a s druge strane na rad sa starijim osobama i osamljenim ljudima. Pored toga, bore se i protiv siromaštva i isključenosti pojedinaca iz društva. Djeluju u multikulturnom području.

U potrazi su za jednim volonterom iz Bosne I Hercegovine za period od novembra/studenog 2021. godine do augusta/kolovoza 2022. godine.

Više informacija o ovoj organizaciji možete pronaći na linku: https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/48344_de

Ukoliko ste zainteresirani za volontiranje možete dostaviti svoj CV, motivaciono pismo i svoju fotografiju na mail: codjajce.international@gmail.com najkasnije do nedjelje, 16. oktobra/listopada 2021. godine.