You are currently viewing COD-ov volonter iz Francuske svoj doprinos dao je i u udruženju djece s posebnim potrebama ‘Vodopad ljubavi’

COD-ov volonter iz Francuske svoj doprinos dao je i u udruženju djece s posebnim potrebama ‘Vodopad ljubavi’

Centar za obrazovanje i druženje organizacija je u kojoj već godinama međunarodni volonteri obavljqaju praksu, stiču nova iskustva i prijatelje. Riječ je o vrijednim mladim ljudima koji nam dolaze iz raznih krajeva svijeta donoseći sobom nove metode rada i učenja upoznajući našu kulturu, ali i upoznavaju nas sa svojim običajima.

Volonteri koji su pri kraju svog volonterskog servisa Julien Serrano /Francuska/ i Samir Vunić /Njemačka/ nisu mirovali ni tokom kolektivnog godišnjeg odmora Centra za obrazovanje i druženje kada dajući se na raspolaganje Udruženju Vodopad ljubavi i igraonici za djecu Ciciban.

-U COD-u već dugo radim s djecom u okviru kreativnih radionica Male škole, igraonici Ciciban, kursu gitare i informatičkoj radionici. Rad sa djecom u Vodopadu ljubavi bilo je za mene jedno divno iskustvo i izazov. Djeca su me odlično primila i nadam se da sam uspio dati bar mali doprinos u njihovom učenju i razvoju.- rekao je Julien.