You are currently viewing COD Jajce prisustvovao radionici „POPs supstance i uticaj na zdravlje i životnu sredinu“

COD Jajce prisustvovao radionici „POPs supstance i uticaj na zdravlje i životnu sredinu“

Centar za obrazovanje i druženje bili su dio zanimljive radionice u Banjaluci po nazivom „POPs supstance i uticaj na zdravlje i životnu sredinu“, a u organoizaciji UNDPBIH. Radionica je okupila bh. eksperte iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, predstavnike zavoda za javno zdravstvo i aktiviste nevladinih organizacija koji se bave ekološkim pitanjima u BiH i koji su se složili, da pristup problematici #POPs supstanci mora biti multidisciplinaran, kako bi se pravilno interpretiralo i adekvatno odgovorilo na ovu problematiku.

POPs hemikalije (Persistent Organic Pollutants) predstavljaju dugotrajne organske zagađujuće supstance odnosno organska jedinjenja koja su toksična po ljude i ostali živi svijet, bioakumulativna i perzistentna u životnoj sredini. Ova jedinjenja su otporna na fotolitičku, hemijsku i biološku degradaciju, što omogućava da u životnoj sredini ostanu nepromijenjena dugo vremena. POPs hemikalije su slabo rastvorne u vodi, a veoma dobro u mastima, pa lako prolaze kroz fosfolipidne strukture bioloških membrana, nakon čega se deponuju u masnom tkivu i drugim tkivima sa visokim sadržajem lipida. POPs hemikalije su obično djelimično isparljive, što omogućava njihov atmosferski transport na velike udaljenosti. Sve ove osobine obezbeđuju široku rasprostranjenost ovih jedinjenja u životnoj sredini, čak i u onim regijama u kojima nikada nisu bile korištene.

Događaj je organizovan u sklopu #UNDPBiH projekta „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim supstancama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u BiH“ kojeg finansira Švedska.