You are currently viewing COD Jajce nabavio prve eko otoke za grad Jajce

COD Jajce nabavio prve eko otoke za grad Jajce

U okviru projekta “Sedmica cirkularne ekonomije 2023.” , a kojeg implementira Centar za obrazovanje i druženje (COD Jajce), u ponedjeljak 29.maja/svibnja ’23., postavljeni su prvi Eko otoci u Jajcu.

Ove prve kante za selektivno razdvajanje otpada postavljene su u naseljima Kokića bašta, u neposrednoj blizini gimnazije Nikola Šop te dvije škole pod jednim krovom, “Berta Kučera” i “13.rujan”, te u naselju Bare u srebreničkoj ulici, u čijoj blizini se nalazi i dječje igralište te sportska dvorana u kojoj svakodnevno treniraju djeca i odrasli.

Eko otoci su sačinjeni od četiri kante za razdvajanje otpada u koje se može pohraniti otpad pet ambalaže, stakla, papira i metala. Već po samom postavljanju svjedočili smo pozitivnim primjerima pravilnog korištenja i razdvajanja otpada od strane učenika, djece iz naselja te mladih sportaša.

Iako se odmah pored Eko otoka nalaze i kontejneri za miješani – kućni otpad, nadamo se da će s vremenom doći i do savjesnog razdvajanja kućnog otpada od strane građana, te da će i sam grad Jajce iznaći sredstva za još Eko otoka čime bi se grad Jajce upisao kao još jedna “zelena tačka”, gradova koji radi na jačanju društvene svijesti o odgovornom zbrinjavanju otpada, kao i podizanju općih ekoloških standarda u Federaciji BiH.

Svemu ovome naravno slijedi infromiranje javnost o značaju sakupljanja, selektiranja i ponovnog iskorištavanja otpada na ekološki najkorisniji i najprihvatljiviji način.

Podsjetimo, projekat “Sedmica cirkularne ekonomije” počeo je okruglim stolom u Maloj sali Općine Jajce na temu : Potencijali i mogućnosti otpada za rast lokalne privrede, kojemu su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora. Ovom prilikom došlo se do zaključka da pojedine firme poput Aluminike i ThermoFluxa već rade na principu cirkularne ekonomije, a što se na žalost ne može reći za lokalnu zajednicu u cjelini, te da je potrebno bolje informiranje i korištenje EU fondova, edukacija stanovništva, servisiranje, te podrška mladim startapima.

Nakon Okruglog stola uslijedile su petodnevne radionice reciklaže s djecom koja se održala u prostorijama KUD Jajce. Djeca su, uz podršku moderatora, od upotrijebljenog materijala izrađivala potpuno nove predmete s novim namjenama i upotrebom. U radionicama su sudjelovala djeca osnovnih škola Berta Kučera i 13.rujan te mladi članovi KUD Jajce.

Projekat je podržan od strane LogEx community i fondacije Heinrich Boll Stiftung, ured u Sarajevu.