You are currently viewing Prijavite se na jednu od sedam atratktivnih Salto ponuda

Prijavite se na jednu od sedam atratktivnih Salto ponuda

Slato youth nudi vam sedam zanimljivih treninga, kurseva ili seminara koji se održavaju u: Grčkoj, Italiji Litvaniji, Poljskoj, Danskoj i Finskoj.

Pročitajte ove ponude, a ukoliko imate bilo kakva pitanja, slobodno pišite na : codjajce.international@gmail.com