You are currently viewing Online konferencija Cirkularne ekonomije

Online konferencija Cirkularne ekonomije

U ponedjeljak 23.maja/svibnja sa početkom u 10.15 sati u organizaciji Balkan Foruma i LogEx grupe održat će se konferencija pod nazivom “Circular Economy: a way forward” /”Cirkularna ekonomija: korak naprijed”, a okviru projekta Circular economy week .

Na konferenciji će govoriti eminentne ličnosti i stručnjaci iz ove oblasti. Ukoliko želite biti dio ovog događaja pratite link pozivnicu, prijavite se i budite dio ovog događaja.

https://webmail.codjajce.com/cpsess9608926868/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=461&_token=lUuPJExr2lFMsdoNDfuUb44kS1VaGRvP&_part=2