You are currently viewing Održano niz stručnih radionica u okviru programa BIHUB II

Održano niz stručnih radionica u okviru programa BIHUB II

U cilju osnaživanja učesnika/ca BIHUB II programa obuke i inkubacije u oblasti ženskog zelenog i održivog poduzetništva, održane su radionice u okviru kojih su polaznici/ce stekli osnovno razumjevanje iz oblasti registracije, finansijskog upravljanja, poreznih obaveza i računovodstvenih izvještaja.

Tokom prve radionice u moderaciji dipl.ec Faruk Mecavica “Pravni aspekt registracije biznisa” učesnicima je ukazano na zakonski okvir registracije biznisa, uslove registracije, definicije obrta, prednosti registracije obrta u odnosu na druga pravna lica.

Narednna radionica “Osnove finansijskog upravljanja i finansijski izvještaji” pružila je učesnicima/ama uvid u pozitivne i negativne aspekte finansijskog upravljanja, kao i eksterne faktore koji mogu pozitivno uticati na finansijsko upravljanje. Takođe, istaknuti su i eksterni uticaji koji mogu negativno uticati na poslovanje, zajedno sa ključnim parametrima poslovanja. Moderatorica dipl.ec Elvira Omerinović također je informisala polaznike/ce o ključnim elementima finansijskih izveštaja, ističući šta svaki finansijski izveštaj treba da sadrži, kao i naglašavajući važnost finansijskog planiranja.

Radionicu “Porezne obaveze i računovodstveni izvještaji” vodila je Irena Lukić Ljubičić, dipl. ekonomista. Svoje bogato iskustvo i sticano znanje uspješno je prenijela učesnicima radionice, pružajući im uvid u njihove porezne obaveze prema državi, ali i državne obaveze prema njima, kao što su povrat poreza i druge olakšice. Poseban interes polaznika/ca izazvao je segment obuke o računovodstvenim izvještajima, budući da su istakli da nisu imali priliku upoznati se s važnim računovodstvenim pojmovima, kategorijama, pravilima i načelima.

Nadamo se da će stečeno znanje unutar programa obuke i inkubacije u okviru BIHUB II, fokusiranog na žensko zeleno i održivo poduzetništvo, biti iskorišteno od strane naših kandidata/kinja kako bi postali/e uspješni/e poduzetnici/e.

Program obuke BIHUB II implementira Centar za Obrazovanje i Druženje Jajce kroz projekat Biznis centar, a u okviru partnerske saradnje sa nevladinom organizacijom Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Slovenije.

Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva evropskih i vanjskih poslova Republike Slovenije.