You are currently viewing Održana prva online radionica projekta „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH”

Održana prva online radionica projekta „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH”

U okviru projekta „Zajedno jači: Glas mladih za bolju BiH“ kojeg implementira Centar za obrazovanje i druženje uz podršku Heinrich Boll fondacije protekle sedmice održana je online radionica u kojoj je pored mladih aktivista NVO-a učestvovali i mladi aktivisti političkih stranaka SDA, HDZ-a I NIP-a kao i nekolicina vijećnika Općinskog vijeća.

Ovo je još jedan u nizu projekata kojeg COD implementira  sa Heinrich Boll fondacijom, a koji traje u period od periodu od 01.06. – 30.09.2021.

Projekat okuplja mlade aktiviste i političare u dobi od 18 do 30 godina kako bi izradili prijedlog politike sa svojim jedinstvenim politikama, stavovima i u ime svih čija prava ugrožavaju stari političari koji brane i zastupaju samo vlastite interese.

Cilj je, naime, razviti prijedlog politike pod nadzorom akademika koji sadrži niz konkretnih preporuka za sudionike i kreatore politike koji se odnose na vrlo specifičnu temu (TBC) usko povezanu s procesima demokratskog razvoja u Srednjoj Bosni.

Projekt je uspješno započeo uvodnim online seminarom koji je okupio 12 mladih ljudi, članova političkih stranaka i aktivista nevladinih organizacija.

Idući korak projekta je dvodnevni trening seminar na kojem će učesnici dobiti više informacija o pisanju “policy paper-a” koji se koristi kao alat u zagovaračkim procesima.