You are currently viewing Od nove sezone polaznici COD-ove Male škole uživaju na satovima gitare i engleskog jezika

Od nove sezone polaznici COD-ove Male škole uživaju na satovima gitare i engleskog jezika

Već dugi niz godina u Centru za obrazovanje i druženje mala raja uči prva slova, brojeve, pjesmice, upoznaju svoju okolinu i razne kreativne vještine, a druženjem sa djecom svoje dobi dobijaju mogućnost poboljšanja društvenih osobina.

Mala škola se održava dva puta sedmično ponedjeljkom i srijedom od 17 do 19 sati. Moderatorica programa je pedagoška radnica za predškolski uzrast. COD obezbjeđuje programski materijal, prostor te asistenta za rad sa djecom. U toku programske godine (januar – juni i septembar – decembar) moderatorice organizuju i jednodnevne izlete kao i učešće u kulturnim programima u gradu Jajcu.

Od nove sezone polaznici Male škole imaju poduku engleskog jezika i gitare u čemu posebno uživaju

Želite učestvovati, kontaktirajte nas!