NAŠ TIM

samir

Samir Agić

Menadžer Udruženja

Tel: 030 337 828

Mail: codjajce@gmail.com

amra

Amra Agić

Administratorica Udruženja / koordinatorica projekta "Jajce Press"

Tel: 030 337 828

Mail: redakcija@jajcepress.com

elma

Elma Salihagić

Koordinatorica međunarodnih projekata Udruženja

Mail: odjajce.international@gmail.com

sehza

Šehzija Hozan

Menadžerica programskog dijela CODa

Mail: odjajce.programi@gmail.com

mirnes

Mirnes Hadžić

Menadžer projekta "Biznis centar" - ekonomsko osnaživanje mladih

Tel: +387 30 658 901

Mail: codjajce.loa@gmail.com

Simon2

Simon Kreft

Međunarodni volonter-moderator njemačkog jezika, asistent u međunarodnom sektoru Centra za obrazovanje i druženje

Tel: 030 337 828

Mail: codjajce.international@gmail.com