You are currently viewing Glumačka ekipa CITADELA vrši upis novih malih i velikih članova
Foto ilustracija

Glumačka ekipa CITADELA vrši upis novih malih i velikih članova

U novoj sezoni COD-ovih edukativno-kreativnih ponuda,  amaterska, glumačka ekipa  „Citadela“ raspisuje audiciju za djecu i mlade koji vole kreativan način izražavanja, žele otkriti svijet glume i okušati se na „daskama koje život znače“.

Audicija i upis održat će se u utorak 08.09.2020.godine u prostorijama Centra za obrazovanje i druženje (zgrada Finansija – prizemlje), za djecu od 7 -13 godina u 17.30 sati, a za kandidte od 13 – 18+ audicija će se održati u 18.30 sati.

Dramske igre i predstave imaju značajan utjecaj na emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Smijeh je oblik terapije, pa će dio repertoara ,između ostalog, biti i predstave prema terapijskim pričama koje pomažu djeci nositi se sa svakodnevnim životnim situacijama i promjenama, emocijama i stanjima poput dosade, straha, sramežljivosti, lijenosti, sebičnosti, agresivnosti među vršnjacima.

Dramske radionice nude niz dobrobiti za djecu od kojih ćemo izdvojiti samo neke:

Samopouzdanje

Stalno pohvaljivanje djeteta za sve što napravi može imati više štete nago koristi kad je riječ o izgradnji samopouzdanja. Dijete se može naviknuti na stalne pohvale i teško će se nositi s bilo kakvom kritikom i neuspjehom.

Na dramskim radionicama djeca kroz različite uloge i dramske situacije izražavaju svoje misli i emocije, iznalaze rješenja, ostvaruju vlastite ideje što značajno utječe na izgradnju samopouzdanja.

Maštovitost

Einstein je rekao kako je mašta važnija od znanja. Često kažemo kako djeca imaju „veliku maštu“, ali zapravo zaboravljamo kako VELIKA ona može biti. Mašta je zapravo kreativan način razmišljanja. Ona nije udaljavanje od stvarnosti kako se često smatra, već mogućnost promatranja poznatih stvari u posve novim odnosima.

Empatija

Empatija je sposobnost razumijevanja emocija drugih ljudi  te stavljanje u kožu drugoga. Ona je važan korak na putu socijalizacije djeteta jer predstavlja oblik emocionalnoga povezivanja s drugima.

Komunikativnost

Kroz dramske igre razvijaju se vještine koje prate dobroga govornika, slušanje i promatranje.

Koncentracija

Dramske radionice sadrže niz fizičkih i mentalnih vježbi i igara koje poboljšavaju koncentraciju, usredotočenost i pamćenje, a istovremeno su zabavne.

Saradnja

Na dramskim radionicama djeca uče stvarati zajedno, sarađivati, uče slušati druge i prihvaćati njihova gledišta. Ni jedna umjetnička forma se ne temelji toliko na saradnji kao gluma.