You are currently viewing Fondacija Heinrich Böll posjetila COD i dogovorila saradnju

Fondacija Heinrich Böll posjetila COD i dogovorila saradnju

Centar za obrazovanje i druženje (COD) danas su posjetili predstavnici njemačke fondacije Heinrich Böll, ureda u Sarajevu sa direktoricom Marion Kraske. Povod posjete bilo je pobliže upoznavanje Fondacije sa radom COD, njihovim kapacitetima, širokom lepezom edukativno-kreativnih ponuda za djecu, mlade ali i odrasle, kao i društvenu angažiranost.

U okviru posjete riječi je bilo i o saradnji i novim projektima za mlade koje će COD implementrirati početkom proljeća “Jačanje omladinskih lidera”, a koje će uključivati i tri susjedne općine.

Predstavnici Heinrich Böll fondacije čestitali su COD-u na dosadašnjem radu i zalaganju na društveno-korisnim promjenama i uključenosti naročito kada je u pitanju obrazovanje, turizam i podrška mladima u pokretanju biznisa, te izrazili spremnost na podršku u daljem radu i projektima.

Fondacija Heinrich Böll od 1999. godine radi i djeluje u Bosni i Hercegovini. Kao njemačka politička fondacija koja je po svojoj orijentaciji bliska stranci Savez 90/Zeleni zalažemo se za demokratizaciju, očuvanje mira i nenasilnu komunikaciju.