You are currently viewing “Dani cirkularne ekonomije” u Jajcu od 23.do 27.maja/svibnja 2022.

“Dani cirkularne ekonomije” u Jajcu od 23.do 27.maja/svibnja 2022.

U period od 23.do 27. maja 2022.godine Centar za obrazovanje i druženje Jajce uz podršku Balkan Foruma  u okviru partnerske regionalne “LogEx” grupe održat će “Dane cirkularne ekonomje”, prvi ove vrste u gradu na Plivi i Vrbasu.

Grad Jajce koji ponosno nosi epitet “kontinentalnog Dubrovnika” pored toga što obiluje bogatim kulturno-historijskim blagom, kao i mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, ima veliki problem odlaganja otpada, a njegovo razvrstavanje i recikliranje, te uvođenje nove namjene, na žalost još uvijek su daleki san.

Obilježavajući “Dane cirkularne ekonomije” Centar za obrazovanje i druženje sa partnerima u projektu želi ukazati na važnost cirkularne ekonomije koja je socio-ekonomski sistem koji respektuje okoliš time što dio prirodnih resursa, odnosno obrađenih sirovina, reciklira.

Ona predstavlja šansu da se okrenemo višim ekološkim standardima i time smanjimo utjecaj ekonomskih aktivnosti na neodrživo izrabljivanje prirodnih resursa te na ispuštanje ugljičnog dioksida u atmosferu.

Prema trenutnoj linearnoj ekonomiji koja je zastupljena u BiH proizvođač najčešće proizvede proizvod, mi kao korisnici ga koristimo, potom završi u otpadu, najčešće ilegalnim deponijama, a samo mali dio ide na reciklažu ili na spaljivanje. Obzirom da naš region kasni kada je u pitanju očuvanje životne sredine i pametno iskorištavanje otpada, mi još uvijek govorimo o spaljivanju otpada, dok se u zemljama EU živi cirkularna ekonomija, a spaljivanjem trajno gubimo određene resurse.

U okviru “Dana cirkularne ekonomije “ u foajeu Doma kulture 23.maja/svibnja u 12 sati održat će se okrugli sto na kojem će se prisutni više upoznati o pojmu cirkularne ekonomije, pozitivnim primjerima u praksi, te problematici sa kojom se svakodnevno susrećemo kada je u pitanju uvođenje cirkularne ekonomije u svakodnevnu praksu.

Ovom prilikom i najmlađi Jajčani imat će priliku  upoznati se s pojmom cirkularne ekonomije kroz zanimljive edukativno – kreativne radionice na kojima će učestvovati učenici osnovnih škola Berte Kučere i 13.rujna gdje će uz pomoć moderatora otpadnim materijalima davati nove namjene, a prikupljenu PET ambalažu, koju će skupljati tokom narednih dana, sa zadovoljstvom će poslati na reciklažu I time dati svoj skromni doprinos cirkularnoj ekonomiji i očuvanju prirodne sredine.