You are currently viewing CICIBAN/  U radu s djecom ciljano radimo na poticanje njihove samostalnosti, radnih navika i kreativnosti

CICIBAN/ U radu s djecom ciljano radimo na poticanje njihove samostalnosti, radnih navika i kreativnosti

Kao što dijete ima potrebu za hranom i ljubavlju, čije uskraćivanje može nepovoljno djelovati na njegov razvoj, tako i nezadovoljenje potrebe za igrom može biti štetno za njegov psihofizički, emocionalni i socijalni razvoj.

U igraonici u kojoj se djeca osjećaju zadovoljno i sretno, družeći se i igrajući zajedno, oni uče jedni od drugih, mali od velikih, a veliki o malima.

U igraonici Ciciban želimo se posvetiti svakom djetetu, njegovim potrebama i razvoju. Igre koje radimo s mališanima potiču njihovu kreativnost, samostalnost, radne navike, jačaju društveno- socijalne karakteristike, učimo strane jezike te prakticiramo sportske vježbice kako bismo stvarali pozitivne navike.

Kroz kreativan rad koji praktikujemo s djecom ona stječu spoznaje o svijetu koji ga okružuje i o sebi u tom svijetu, povjerenje u vlastite sposobnosti, razvijaju mišljenje, pamćenje, pažnju, koncentraciju, sposobnost kombinatorike i logičkog zaključivanja, dijete usvaja i razvija govor i druge oblike komunikacije te nenasilno rješavanje problema i stvara prijateljstva.

S toga, potičite djecu na druženje, fizičku aktivnost, kreativnost kako bi izrasla u zdrave, samouvjerene I pametne mlade ljude.