You are currently viewing Centar za izgradnju mira: Poziv za volontere

Centar za izgradnju mira: Poziv za volontere

entar za izgradnju mira CIM poziva sve zainteresovane punoljetne osobe sa područja Bosne i Hercegovine da se prijave u ulozi volontera tokom aktivnosti projekta Peace Fest koje će se održavati tokom naše tradicionalne Međunarodne sedmice mira (International Peace Week) u periodu od 15. do 22. septembra 2019. godine.

Organizacija Centar za izgradnju mira već 15 godina se bavi aktivnostima izgradnje i jačanja međureligijskog dijaloga, mira i mirovnog dijaloga kao i edukacijom vjerskih lidera, prosvjetnih radnika i mladih o konceptima izgradnje mira.

Ove godine jedna od naših tradicionalnih aktivnosti Međunarodna sedmica mira (International Peace Week) poprima novu dimenziju i prerasta u jedinstveni događaj pod nazivom Peace Fest. U periodu od 15. do 22. septembra 100 mladih sa područja Bosne i Hercegovine će imati priliku učiti o konceptima izgradnje mira, aktivizma, lične odgovornosti i doprinosa u društvenoj promjeni. Pored toga upoznati će  mlade koji dolaze iz različitih područja Bosne i Hercegovine s kojima će učestvovati u transformativnom procesu i širenju mreže mirovnjaka.

Vrijeme i mjesto održavanja: Peace Fest će se održati u periodu od 15. do 22. septembra na CIM-ovoj Mirovnoj farmi (Peace farm). Učesnici će biti smješteni u prirodnom okruženju – šatorima predviđenim za ovakve aktivnosti. Organizator snosi troškove prevoza, hrane i smještaja te za volonterski angažman dodjeljuje i stipendije.

Prijavni obrazac je dostupan na sljedećem linku: https://drive.google.com/file/d/1TVbSMWeDvmzCdJIMFoWPeehQNo3dsN9l/view

Prateću i uredno popunjenu prijavu možete poslati na sljedeću e-mail adresu: amila.behremovic@unvocim.net

NAPOMENA: Učešće i angažman volontera se odnosi na period od 14. do 23. septembra.

Dobro nam došli!