You are currently viewing Budi volonter godinu dana u Njemačkoj

Budi volonter godinu dana u Njemačkoj

Već duži niz godina Centar za obrazovanje i druženje Jajce pruža priliku mladima iz cijele BiH da se pridruže organizaciji i budu međunarodni volonteri u WeltWearts Programu.  Naši prvi dugogodišnji partneri Friedenskreis Halle e.V. iz Hallea su koordinirajuća i hosting organizacija u Njemačkoj volonterima iz BiH.

Volonterski servis u gradu Halle koji traje 12 mjeseci i počinje sredinom septembra, predstavlja mirovni i edukativni servis kojim se želi mladima pružiti prilika da kroz razne sfere volonterskog servisa steknu iskustva, znanja i vještine te postanu aktivni u razvoju mira, edukaciji mladih i aktivni građani svojih zajednica.

Aktivnosti koje vas očekuju :

-praktični rad na jednom ili dva mjesta (30 sati u sedmici)

-participacija na seminarima (25 dana)

-aktivnosti vezane za volonterski servis ( 8 sati sedmično), aktivna participacija pratećeg programa, implementacija svoga projekta, zanimanje i / ili angažovanje u temama i aktivnostima lokalnog stanovništva

-aktivno učenje njemačkog jezika

Generalni profil volontera:

-Weltwaerts: 18-23 godina ( izuzeci su mogući, ako postoji razlog),

-EVS: 18-30 godina

-Završena srednja škola

-Poznavanje engleskog jezika i želja učenja njemačkog

-Otvorenost i komunikativonost

Rok za prijavu: 19.02.2020
Za preuzimanje aplikacione forme javite se na mail: codjajce.international@gmail.com